Zasady korzystania z kompleksu boisk

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” w Lnianie od 18.05.2020 do odwołania.

 

 1. Z dniem 18 maja 2020r. wznawia się działanie kompleksu boisk sportowych  „Orlik” w Lnianie wyłącznie dla grup zorganizowanych działających w ramach sekcji sportowych w klubach sportowych  w  Gminie Lniano, dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć SKS oraz pozostałych osób chętnych (grupy zorganizowane do 14 osób), po uprzednim zgłoszeniu  przez osobę pełnoletnią do Urzędu Gminy w Lnianie tel. 523323767, lub 509462975 w godz. 7.00-15.00
 2. Orlik czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 18.00
 3. Zasady korzystania z „Orlika":
 4. Na boiskach może jednocześnie przebywać maksymalnie: 14 osób plus 2 trenerów.
 5. Zmiana kolejnych grup odbywa się po 15 minutowej przerwie na czynności dezynfekcyjne.
 6. Zajęcia dla jednej grupy trwają do 60 minut, po których następuje przerwa na dezynfekcję,
 7. Grupa po skończonych zajęciach opuszcza niezwłocznie obiekt,
 8. Obowiązuje zakaz gromadzenia się poza boiskami zarówno przed zajęciami, jak i po ich zakończeniu,
 9. Informacja o terminie i możliwości  korzystania z boisk „Orlika” dla osób, które zgłoszą grupy chętne do zajęć spoza sekcji sportowych działających w klubach i w ramach SKS zostanie przekazana telefonicznie po uzgodnieniu tego  terminu z animatorami „Orlika”.
 10. Warunkiem niezbędnym skorzystania z boisk jest wcześniejsza rezerwacja oraz zgłoszenie swojej obecności u animatora, który prowadzi ewidencję uczestników zawierającą: imię nazwisko uczestnika, adres, datę zajęć  czas przebywania na obiekcie oraz numer kontaktowy do uczestnika, bądź jego przedstawiciela ustawowego w przypadku osób niepełnoletnich, z zachowaniem  przepisów RODO. Dane są gromadzone wyłącznie w celu zachowania warunków bezpieczeństwa uczestnikom zajęć sportowych w czasie epidemii COVID-19.(Druk klauzuli RODO do pobrania na stronie lniano.pl, bądź u animatora.
 11. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w zajęciach pod warunkiem zgody rodzica, lub przedstawiciela ustawowego wyrażonej na piśmie i przedłożeniu jej animatorowi. Formularz oświadczenia o wyrażeniu zgody do pobrania na stronie www.lniano.pl, bądź u animatora
 12. Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego.
 13. Obowiązuje zakrywanie ust i nosa do momentu dotarcia do obiektu, natomiast obowiązku tego nie mają osoby przebywające na boisku.
 14. Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego z wyjątkiem WC.
 15. Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z obiektu.
 16. Animatorzy zapewniają dezynfekcję urządzeń obiektu: klamek, wejścia, WC, itp.
 17. Sprzęt może być udostępniany przez animatora, a w przypadku udostępnienia jest dezynfekowany po każdym użyciu.
 18. Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego.
 19. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, w którym uczestnik zajęć wchodzi na boiska, szatnie nie będą udostępnione.
 20. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
 21. używania butów piłkarskich na korkach oraz kolców,
 22. użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np. deskorolki, rolek,
 23. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 24. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 25. palenia tytoniu, spożywania alkoholu i/lub środków odurzających, żucia gumy,
 26. przebywania na terenie obiektu w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających,
 27. zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
 28. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 29. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 30. przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku bez opieki osoby pełnoletniej,
 31. wprowadzania zwierząt,
 32. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
 33. wnoszenia materiałów pirotechnicznych i otwartego ognia.
 34. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych administrator oraz instruktor sportu, może zabronić korzystania z obiektu.
 35. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i BHP, a w szczególności do uwag instruktora sportu.
 36. Zasady korzystania z kompleksu boisk „Orlik” w Lnianie obowiązują od 18 maja 2020 roku do odwołania.

 


 

Pliki do pobrania:

Oświadczenie opiekuna dziecka - WZÓR 


 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

Wójt Gminy Lniano                                          

 1. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c (jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w związku z Ustawą o zmianie ustawy ustawę o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tarcza 3)   celem weryfikacji uczestników, zgłaszanie osób wchodzących, przebywających  na terenie obiektu.
 3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, brak podania danych osobowych uniemożliwia wejście na teren obiektu.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca. Administrator w uzasadnionych przypadkach ma prawo do przechowywania danych osobowych dłużej (mimo  prośby o natychmiastowe usunięcie)  zgodnie z USTAWĄ  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 5. Dane osobowe mogą być przekazane służbom Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub innym służbom kryzysowym
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych krajów UE, nie będą użyte do zautomatyzowanego profilowania
 7. Posiada Pan/ Pani prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych;
 8. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy jest:

Bogdan Głowacz mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

          Administrator danych

 

        …….…………………………………………………………….