Lniano,2020-12-09

OGŁOSZENIE

 


Urząd Gminy w Lnianie poszukuje osób do prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie powstałym w ramach programu ,,Moje boisko ORLIK 2012" w miejscowości Lniano przy ul. Szkolnej 13 w okresie marzec - listopad 2021 r.

 

Zgłoszenia osób zainteresowanych i posiadających odpowiednie kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego, przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Gminy Lniano pok. Nr 1 do dnia 31.01.2021 r.


W zgłoszeniu należy podać:
Imię i nazwisko,
Adres zamieszkania
Nr PESEL, NIP


Do zgłoszenia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (Wykształcenie wyższe kierunek kultura fizyczna, bądź uprawnienia trenerskie, (dyscypliny: piłka nożna, siatkowa, koszykowa, ręczna), zaświadczenie o niekaralności, CV.