Lniano,2020-12-09

O g ł o s z e n i e

 


Wójt Gminy Lniano ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz trenerów i działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej.
Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień reguluje uchwała Rady Gminy Lniano Nr XI/92/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Lniano za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej. Tekst uchwały, która określa zasady przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe jest dostępny na stronie internetowej www.lniano.pl lub www.bip.lniano.pl


Z wnioskiem o przyznanie nagrody i wyróżnienia, określonym w załączniku
do uchwały, mogą wystąpić:
1) klub sportowy lub podmiot prowadzący w innej formie działalność sportową;
2) właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy;
3) komisja Rady Gminy Lniano właściwa do spraw sportu;
4) komórka organizacyjna Urzędu Gminy Lniano właściwa do spraw sportu;
5) zawodnik lub jego opiekun prawny.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za wyniki sportowe uzyskane w 2020 roku.
Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano do dnia 31 stycznia 2021 roku.


Formularz wniosku do pobrania pod adresem https://lniano.pl/dla-mieszkanca/do-pobrania/send/33-pliki-ze-stron/143-wniosek-o-przyznanie-nagrody-wyroznienia-za-wysokie-wyniki-sportowe.html