Lniano,2020-12-17

 

 

Ogłoszenie

 

Informujemy, że w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz.13.30 w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się XXV pozaplanowa sesja Rady Gminy Lniano zwołana na wniosek Wójta Gminy Lniano z dnia 17.12.2020.

Porządek XXV pozaplanowej sesji Rady Gminy Lniano – 21.12.2020.

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zapoznanie z porządkiem.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Lniano na 2020 rok,
  2. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

       4.Zakończenie sesji.

Ze względu na stan epidemii COVID-19 w sesji będą uczestniczyć wyłącznie radni, wójt, sekretarz, skarbnik obsługa techniczna. Obrady będą dostępne on-line na stronie  www.bip.lniano.pl.