Lniano,2020-12-21


OGŁOSZENIE


    Rada Gminy Lniano ogłasza V edycję Konkursu o tytuł „Społecznika Roku Gminy Lniano”.
    Celem konkursu na „Społecznika Roku Gminy Lniano” jest promowanie osób podejmujących działania prospołeczne na rzecz środowiska lokalnego, wyróżniających się aktywnością i podejmowaniem inicjatyw o charakterze społecznym i obywatelskim w 2020 roku.
    Tytuł „Społecznika Roku Gminy Lniano” jest tytułem honorowym.
    Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku Gminy Lniano” można zgłaszać do dnia 15 stycznia 2021 r. na adres: Rada Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, Biuro Rady lub osobiście do Biura Rady. Formularz karty zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej gminy lub w Biurze Rady.

Regulamin nadawania tytułu społecznik Roku
Społecznik roku - karta zgłoszeniowa


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

(Irena Jędryczka)