W dniu 30 grudnia 2020r. na stronie LGD pojawią się ogłoszenia naborów:

 

  1. Numer naboru: XVIII/RPO/EFS/2020 - Typ projektu: (zgodnie z LSR/SzOOP); TYP 1. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK: C) KLUBY MŁODZIEŻOWE, F) INNE Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM

 

  1. Numer naboru: XIX/RPO/EFS/2020 - Typ projektu: (zgodnie z LSR/SzOOP); TYP 1. DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, W ZAKRESIE WDROŻENIA ROZWIĄZAŃ Z OBSZARU AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM TAKICH JAK: D) KLUBY PRACY, E) AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA

 

  1. Numer naboru: XX/RPO/EFS/2020 - Typ projektu: (zgodnie z LSR/SzOOP); TYP 2. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ Z WYKORZYSTANIEM M.IN.: A) USŁUG WZAJEMNOŚCIOWYCH, SAMOPOMOCOWYCH, B) LIDERA LUB ANIMATORA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ, C) INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI

 

  1. Numer naboru: XXI/RPO/EFS/2020 - Typ projektu: (zgodnie z LSR/SzOOP); TYP 3. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ, W TYM: DZIAŁANIA ANIMACYJNE, BUDOWA I ROZWÓJ LOKALNYCH PARTNERSTW PUBLICZNO-SPOŁECZNYCH NA RZECZ TWORZENIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH I INNE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ GOSPODARKI SPOŁECZNEJ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ.

 

 

To ostatnie nabory w ramach Projektu Grantowego „Od A_ktywności do Z_aradności - projekt grantowy w powiecie świeckim” Nr RPKP.11.01.00-04-0002/17