ZARZĄDZENIE NR 54/2021
WÓJTA GMINY LNIANO


z dnia 07 lipca 2021 r.


w sprawie wyboru oferty i zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na organizacji opieki nad dziećmi w wieku od jednego roku do lat 3 w formie żłobka na terenie Gminy Lniano, ul. Szkolna 2

Zarządzenie dostępne pod adresem: http://bip.lniano.pl/?app=zarzadzenia&nid=4745&y=2021&which=w%C3%B3jta+Gminy+Lniano