INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁANIA ŻŁOBKA

 

Wójt Gminy Lniano informuje, że otwarcie gminnego żłobka w Lnianie ul. Szkolna 2 planowane jest od 1 września 2021 r.

W wyniku konkursu ofert organizację żłobka powierzono Pani Agnieszce Sierosławskiej prowadzącej Żłobek Opieka nad dziećmi „Bajkowa Kraina” ul. Madera 1,89-511 Cekcyn.

Karty zgłoszeniowe dziecka można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Lnianie (pok. nr 1) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Żłobek Lniano”.  Karty zgłoszeniowe dostępne są w sekretariacie UG Lniano bądź na stronie internetowej www.bajkowakraina.biz (zakładka dokumenty do pobrania).

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do żłobka.

Więcej informacji pod nr tel. 516 082 168.