CZK.6335.1.136.2021

                          Bydgoszcz, 16 lipca 2021 r.

 

 

Ostrzeżenie hydrologiczne

 

 

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: rejon hydrologiczny Warta, dopływ Dolnej Odry (zachodniopomorskie, pomorskie, opolskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie)

 

 

Ważność: od godz. 10:45 dnia 16.07.2021 do godz. 10:00 dnia 17.07.2021

 

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów również o charakterze burzowym, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody i lokalne podtopienia. W zlewniach kontrolowanych stany wody mogą punktowo osiągnąć stany ostrzegawcze, a także alarmowe.    

     

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

 

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Paweł Terlecki

 

 

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni, ostrzeżenie hydrologiczne nr O:123

 

 

 

Roman Kalisz

                (dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)