Wstrzymany odbiór odpadów wielkogabarytowych!

 

Informuję, że od 19 lipca br. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lnianku nie będą przyjmowane odpady wielkogabarytowe tj. meble, wyposażenie łazienki itp.

Instalacja ,,Eko- Wisła" z Sulnówka za pośrednictwem firmy ZUK przekazała informację, iż czasowo wstrzymuje odbiór odpadów wielkogabarytowych . Inne instalacje w regionie również nie przyjmują tego rodzaju odpadów.

W związku z powyższym proszę o cierpliwość i przetrzymanie na terenie swoich nieruchomości odpadów wielkogabarytowych.

O terminie rozpoczęcia przyjmowania gabarytów zostaną Państwo niezwłocznie powiadomieni.