„Złote Gody” - to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół , to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Prawdziwe zgodne i dobre małżeństwo to takie, które przetrwa wszystkie życiowe zawieruchy, by po latach zyskać wzajemne zrozumienie, tolerancję i szacunek.

 

W dniu 16 lipca br. Państwo Danuta i Andrzej Bagińscy z Lniana, Alicja i Kazimierz Chabowscy z Błądzimia, Urszula i Zbigniew Gwizdała  z Błądzimia, Zofia i Kazimierz Kwaśniewscy z Błądzimia oraz Czesława i Bruno Rompalscy z Karolewa świętowali Złote Gody, czyli okrągły jubileusz pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego.

Z tej okazji w Urzędzie Gminy w Lniano odbyło się uroczyste spotkanie z dostojnymi Jubilatami, przygotowane przez Kierownika USC, Panią Barbarę Chmielewską.

Uroczystego aktu dekoracji medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonała Wójt naszej gminy Pani Zofia Topolińska. Jubilatom wręczono odznaczenia, pamiątkowy dyplom oraz kwiaty.

 

Życzymy Szanownym Jubilatom trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.

 

 

Państwo Danuta i Andrzej Bagińscy z Lniana

Państwo Danuta i Andrzej Bagińscy znajdują się na sali podczas wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie - 50 lecie

 

 

Państwo Alicja i Kazimierz Chabowscy z Błądzimia

Alicja i Kazimierz Chabowscy znajdują się na sali podczas wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie - 50 lecie

 

 

Państwo Urszula i Zbigniew Gwizdała z Błądzimia

Urszula i Zbigniew Gwizdała znajdują się na sali podczas wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie - 50 lecie

 

 

Państwo Zofia i Kazimierz Kwaśniewscy z Błądzimia

Zofia i Kazimierz Kwaśniewscy znajdują się na sali podczas wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie - 50 lecie

 

 

Państwo Czesława i Bruno Rompalscy z Karolewa

Czesława i Bruno Rompalscy znajdują się na sali podczas wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie - 50 lecie

 

 

 

 

Jubilaci przed budynkiem Urzędu Gminy w Lnianie

Jubilaci przed budynkiem Urzędu Gminy w Lnianie