Informacja w sprawie składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i  świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres 2021/2022.

 

 

            Urząd Gminy w Lnianie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2021 r. można składać wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres zasiłkowy 2021/2022 oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2021 r.  ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. nastąpi do 30 listopada 2021 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. nastąpi do 31 grudnia 2021 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń  nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900,00 zł. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2021 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 30 września 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik br. nastąpi do dnia 30 listopada 2021 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 31 października 2021 r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik br. nastąpi do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

W przypadku ustalania prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami i świadczeń z funduszu alimentacyjnego rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do w/w świadczeń na okres zasiłkowy 2021/2022 jest rok kalendarzowy 2020,  z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (0-52) 33-23-761 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Lnianie, pokój nr 6. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (0-52) 33-23-761.

Do pobrania: DRUKI WNIOSKÓW ŚWIADCZENIA RODZINNE (przekierowanie na stronę Gminy Lniano/dla mieszkańca /do pobrania/Świadczenia rodzinnego 2021 r.).