CZK.6335.1.153.2021

                          Bydgoszcz, 06 sierpnia 2021 r.

 

 

Ostrzeżenie hydrologiczne

 

 

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: Zlewnia Drwęcy, Osy i Wel

 

Ważność: od godz. 08:32 dnia 06.08.2021 do godz. 08:00 dnia 07.08.2021

 

Przebieg: W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, lokalnie istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

 

Uwagi: brak

 

Dyżurny synoptyk: Katarzyna Krzysztofik

 

 

Źródło informacji: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Gdyni, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Gdyni

 

 

 

Łukasz Szczupacki

               (dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)