Drukuj

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY LNIANO

 

z dnia 23 sierpnia 2021 r.

 

w sprawie: stypendiów szkolnych dla uczniów na rok szkolny 2021/2022.

 

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty/Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm./, oraz Uchwały nr XV/117/08 Rady Gminy w Lnianie z dnia 29 lutego 2008 r. /Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z dnia 2008 r. nr 54, poz. 839/ dotyczącej udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lniano uprzejmie informuję, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 można składać w Urzędzie Gminy w Lnianie

 

do dnia 15 września 2021 r.

 

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium nie może przekroczyć kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm./ tj. 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach rodziny netto za miesiąc sierpień.

 

 

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Lnianie pok. nr 10 od dnia 1.09.2021 r. lub na stronie www.lniano.pl.