Drukuj

pojazd zaprzęgnięty w dwa konie, stoją na trawie, w tle namioty i estrada


Za nami Gminny Festyn Rodzinny połączony z obchodami dożynek gminnych.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festynu.

Szczególne podziękowania kieruję do mieszkańców Błądzimia na czele z Sołtysem Panem Adamem Pączkiem - gospodarzy tegorocznego święta plonów. Dziękuję za wieniec, chleb dożynkowy oraz plony z tegorocznych zbiorów. Dzięki Państwa pracowitości było to wspaniałe wydarzenie. 

Podziękowania kieruję również do: Księdza Proboszcza Jerzego Dąbrowskiego, Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Lniano, druhów Ochotniczych Straży Pożarnych z Lniana, Wętfia, Błądzimia i Siemkowa, Przedstawicieli Kółka Rolniczego, Pana Zygfryda Gackowskiego, pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej i Urzędu Gminy w Lnianie.

 

Dziękuję mieszkańcom naszej gminy i przybyłym gościom, którzy swoją obecnością przyczynili się do uświetnienia tegorocznej uroczystości.

 

 

Wójt Gminy Lniano

mgr inż. Zofia Topolińska