Dyżury przewodniczącej Rady Gminy Lniano w każdy  drugi piątek miesiąca od godz.14:00 do godz.15:00 w Sali USC Urzędu Gminy w Lnianie.