Na prośbę pracowników  dydaktyczni Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, University of Žilina, The Institute of Technology and Business in České Budějovice, Budapest Univeristy of Technology and Economic i Ural State University of Economics , którzy prowadzą międzynarodowe badania naukowe, obejmujące Polskę, Słowację, Czechy, Węgry i Rosję na temat zmian wykorzystania Car-sharingu po wprowadzeniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, udostępniamy informację o prowadzonych badaniach.

 

Zgromadzone statystyki  wykorzystywane zostaną przez uczelnię, jako zagregowane dane naukowe, które stanowić będą cenne źródło do przygotowania międzynarodowej analizy porównawczej w postaci naukowego artykułu.

 

Link do ankiety:

https://survey.puss.pila.pl/new/index.php/725624?lang=pl