Lniano,2022-01-03

 

Ogłoszenie

 

W dniu 10 stycznia 2022 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się XXXVII pozaplanowa sesja Rady Gminy Lniano zwołana na wniosek Wójta Gminy Lniano z dnia  29 grudnia 2021.

 

Porządek obrad XXXVII sesji 10.01.2022

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Lniano na 2022 rok,
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,
  4. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2022 roku”.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zakończenie sesji.

 

 

Obrady będą dostępne on-line na stronie www.lniano.pl, www.biplniano.pl