Ogłoszenie

Urząd Gminy Lniano informuje, że w dniu 29 kwietnia 2013 roku o godz. 14 – tej w sali narad urzędu odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek XXVII sesji Rady Gminy Lniano

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zapoznanie z porządkiem sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Ocena zasobów pomocy społecznej:

a)       wprowadzenie,

b)      opinia komisji społecznej,

c)      dyskusja

d)      podjęcie uchwały

5.      Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku”.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2013 – 2021”,

b)      zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych dwóch Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody, przy drodze powiatowej nr 1211 C Tleń – Lniano, w granicach  administracyjnych  gminy Lniano i pomników przyrody w parku dworskim w miejscowości Ostrowite gmina Lniano,

c)      nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lniano”.

7.      Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami.

8.      Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na XXVI sesji.

9.      Zgłaszanie interpelacji.

10.  Wolne wnioski.

11.  Zakończenie posiedzenia.