KURENDA

 

                        Wójt Gminy Lniano informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lnianku (teren oczyszczalni ścieków) jest czynny w każdą sobotę w godzinach 9.00 – 15.00.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lnianku można bezpłatnie oddać następujące frakcje odpadów:

- tworzywo sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych,

- szkło oraz opakowania ze szkła,

- odpady biodegradowalne, w tym zielone,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe),

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyte opony,

- odpady niebezpieczne,

- popiół,

- odpady medyczne,

- tekstylia,

- odpady zmieszane.

Rozładunek odpadów we własnym zakresie.