Szanowni Państwo, Sołtysi Gminy Lniano

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w rozpoczyna się II cykl zajęć na Kujawsko-Pomorskiej Akademii Sołtysów. W ramach tego przedsięwzięcia planujemy przeprowadzić warsztatyskierowane do liderów wiejskich, którzy mają wpływ na aktywizację lokalnych społeczności, na podejmowanie wspólnych inicjatyw, na efektywne korzystanie ze środków zewnętrznych. Dlatego zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się w dniu 6 listopada (środa) 2013r., w Świeciu, w sali 314 na II piętrze budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Gen. Józefa Hallera 9, od godz. 10.00. 

 

W programie szkolenia znajdą się następujące zagadnienia:

10.00-10.45    Wiejski Lider – wartości, indywidualność, harmonia, wizja

10.45-11.30    Skuteczne porozumienie – nastawienie, słuchanie, komunikowanie, decydowanie

11.45-12.30    Wiejska wspólnota – więzi, współodpowiedzialność, współdziałanie

12.30-13.15    Wiejskie generacje – dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy

13.15-14.00    Wiejska strategia – pożytki, etapowanie, zakres, wdrożenie

14.00-14.45    Zadania i nagrody – działanie, monitoring, uznanie

            Szkolenie jest bezpłatne. Organizator zapewnia poczęstunek, a uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu na zajęcia. Rejestracja uczestników od godz. 9.30. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 25.10.2013r. telefonicznie do Pani Katarzyny Bączyńskiej - pracownika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świeciu tel. 525683165. Liczba miejsc na szkoleniu ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!