Imię i nazwisko radnego

Termin dyżuru

Godziny pełnienia dyżuru

Miejsce

Mariusz Puchowski- przewodniczący Rady Gminy

Każdy czwartek

1230  - 1430

Urząd Gminy w Lnianie – pokój nr 12

Agnieszka Jasińska- Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

Pierwsza  środa miesiąca

1300  - 1500

Urząd Gminy w Lnianie – sala USC

Marek Chmielewski

 26.02.2015

 

1800- 1900

 

świetlica wiejska w Mszanie

Włodzimierz Mrozik

Każdego ostatniego dnia miesiąca

1200 - 1500

Świetlica wiejska w Mukrzu

Tomasz Bagiński

10 -tego dnia każdego miesiąca

1700 -1800

1900 - 2000

Świetlica w Siemkowie

Świetlica w Lubodzieżu

Sebastian Nowiński

24.06.2015

1400  - 1500

Urząd Gminy w Lnianie – sala USC

Irena Jędryczka

Pierwsza środa miesiąca

1300 -1500

Urząd Gminy w Lnianie – sala USC

Władysław Behrendt

Każdy pierwszy wtorek kwartału

1800 - 2000

Świetlica wiejska Ostrowite

Władysław Szabelski

6.05.2015

5.08.2015

18.11.2015

1800 - 1900

Świetlica wiejska w Wętfiu                   (BUDYNEK STAREJ SZKOŁY)

Karolina Kłopotek - Bagniewska

Każdy pierwszy poniedziałek kwartału

1800 - 2000

Świetlica wiejska w Brzemionach

Jadwiga Janiec

Każdy pierwszy poniedziałek kwartału

1800 - 2000

Świetlica wiejska w Brzemionach

Marek Kutowski

12.11.2015

1200 -1400

Urząd Gminy w Lnianie – pokój nr 12

Grażyna Wróbel

Każdego 10 dnia miesiąca

1800-2000

Świetlica wiejska w Jeziorkach

Paweł Felczykowski

Pierwsza środa kwartału

1800- 2000

Świetlica wiejska w Błądzimiu

Michał Babiński

Pierwsza środa kwartału

1800-2000

Świetlica wiejska w Błądzimiu