Gmina Osie, Powiat Świecki, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
 
Starostwo Powiatowe w Świeciu
Gminny Ośrodek Kultury w Osiu
i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 
zapraszają
 
osoby zainteresowane wytwarzaniem i sprzedażą produktów lokalnych
na konferencję pn.:
 
 „Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych – nowe uregulowania prawne i kierunki rozwoju”
 
15 marca 2016 r. sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Świeciu
sala 315, II piętro, ul. Gen. Hallera 9, 86-100 Świecie
 
Program:
  • 10:00 – Rozpoczęcie konferencji
  • 10:10-10:30 – Zasady sprzedaży bezpośredniej w świetle aktualnych przepisów – Katarzyna Wolska, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu
  • 10:30-11:00 – Finansowanie przetwórstwa na poziomie gospodarstwa rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Piotr Sawa KPODR Minikowo
  • 11:00-11:20 – Inkubator kuchenny – prezentacja dobrych praktyk – Aleksandra Gajos, KPODR Minikowo
  • 11:20 – przerwa kawowa
  • 11:30-11:50 – Krótki łańcuch dystrybucji a rozwój lokalny – Marek  Szczygielski, ekspert w zakresie produktu regionalnego Agencja Nieruchomości Rolnych
  • 11:50-12:00 – Budowanie marki miejsca w oparciu o produkty tradycyjne i regionalne – Jarosław Pająkowski,  Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego
  • 12:00-12:30 – Dyskusja i podsumowanie.
W trakcie konferencji jako eksperci uczestniczyć będą przedstawiciele Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Urzędu Skarbowego
 
Starosta Świecki
Franciszek Koszowsk