Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych

związanych z realizacją zadań Gminy w zakresie turystyki - organizacja wypoczynku letniego

dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy w formach stacjonarnych i wyjazdowych w 2017 r

szczegóły