Urząd Gminy w Lnianie informuje rolników, że w miesiącu sierpniu 2017 r. można składać w tutejszym urzędzie (pokój nr 5)

  wnioski dotyczące zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na II półrocze 2017r.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące w/w zakup wystawione w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę ( zgoda będzie wyrażona we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

Wypłata kwoty zwrotu podatku rolnikom nastąpi w październiku 2017 r. przelewem na rachunek bankowy rolnika podany we wniosku.

Plik do pobrania:

wniosek dotyczący zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej