Informujemy, że XXVI sesja Rady Gminy Lniano odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2017 r. o godz. 13:30   w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie

 Porządek  XXVI sesji Rady Gminy Lniano obejmuje:.

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapoznanie z porządkiem.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 5. zmian w budżecie gminy Lniano na 2017 rok,
 6. zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów podlegających spłacie w 2017 r.
 7. zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 0304110 Lniano – Plewno – etap 2”,
 8. zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie ,,Rozbudowa budynku przedszkola w Lnianie wraz z parkingiem”,
 9. zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemkowo”.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.