Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres świadczeniowy  2017/2018, przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Świadczenie wychowawcze 500+ rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę wsparcie otrzyma także rodzic na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200,00 zł netto. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres świadczeniowy 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do 31 października 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września 2017 r. do 30 września 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. nastąpi do 30 listopada 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października 2017 r. do 31 października 2017 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r.

W przypadku ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do w/w świadczeń na okres świadczeniowy 2017/2018 jest rok kalendarzowy 2016, z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można odbierać w Urzędzie Gminy w Lnianie, pokój nr 6. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (0-52) 33-23-761 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Lnianie, pokój nr 6, w godz. od 7.00 do 15.00. Druki dostępne są również do pobrania poniżej i w zakładce do pobrania.

Druki wniosków 500 +