W związku ze zgłaszanym kilkakrotnie problemem braku połączeń kolejowych ze stacji PKP Lniano zwracamy się z uprzejmą prośbą do mieszkańców  zainteresowanych sołectw o poparcie inicjatywy zmierzającej do podjęcie działań w sprawie zmiany aktualnie obowiązującego rozkładu jazdy, który obecnie uniemożliwia dotarcie do Bydgoszczy mieszkańcom miejscowości Lniano i okolicznych wsi tj. o umożliwienie dojazdu i odjazdu ze stacji Lniano do stacji Wierzchucin  i Laskowice Pomorskie w godzinach:

 1) Dojazd do Bydgoszczy pociągiem Nr AR55192 relacji Tuchola – Bydgoszcz: wyjazd z Tucholi  6:01 przyjazd do Wierzchucina 6:22.

2) Dojazd do Bydgoszczy pociągiem Nr AR59602 relacji Tuchola – Bydgoszcz: wyjazd z Tucholi  8:34 przyjazd do Wierzchucina 8:54.

3) Dojazd do Bydgoszczy pociągiem Nr PR50562 relacji Laskowice – Bydgoszcz wyjazd z Laskowic 6:33 przyjazd do Bydgoszczy 7:17.

4) Dojazd do Bydgoszczy pociągiem Nr PR50564 relacji Laskowice - Bydgoszcz wyjazd z Laskowic 7:53 przyjazd do Bydgoszczy godz. 8:37.

5) Powrót ze stacji Wierzchucin do stacji Lniano pasażerom wysiadającym z pociągu Nr AR 55443 relacji Bydgoszcz – Tuchola - wyjazd ze stacji Bydgoszcz Gł. o godz. 14:44;

przyjazd na stację Wierzchucin godz. 15:38.

6) Powrót ze stacji Wierzchucin do stacji Lniano pasażerom wysiadającym z pociągu Nr AR 55175 relacji Bydgoszcz – Tuchola - wyjazd ze stacji Bydgoszcz Gł. o godz. 15:30;

przyjazd na stację Wierzchucin godz. 16:29.

7) Powrót ze stacji Laskowice do stacji Lniano pasażerom wysiadającym z pociągu Nr TLK25103 relacji Bydgoszcz – wyjazd ze stacji Bydgoszcz Gł. o godz. 14:33.

 

Dokonanie zmian w rozkładzie jazdy jest oczekiwane przez mieszkańców części Gminy Lniano, którzy zostali pozbawieni możliwości dotarcia do szkół, miejsc pracy ze stacji PKP Lniano.   Zachęcamy do poparcia podpisem tej inicjatywy. Listy osób popierających przywrócenie połączeń kolejowych ze stacji PKP Lniano będą dostępne u sołtysa, w siedzibie Urzędu Gminy
w Lnianie pok. 12. 

Termin składania podpisów 31 sierpnia 2017.