Sołtys sołectwa Jeziorki Władysław Archacki  zaprasza mieszkańców Jeziorek i Karolewa na zebranie wiejskie w dniu 14.09.2017- czwartek o godz.19:30
w świetlicy wiejskiej w Jeziorkach.

Tematy zebrania to zmiana podziału funduszu sołeckiego na 2017 r. i podział funduszu na 2018 r.