Sołtys sołectwa Siemkowo zaprasza mieszkańców Siemkowa na zebranie wiejskie w dniu 09 września 2017r. -sobota godz.20:00
w świetlicy wiejskiej w Siemkowie.

sołtys Piotr Koprowski