Centrum Gospodarcze im. Mikołaja Kopernika, Instytut Studiów Wschodnich oraz organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy przygotowały pierwszą edycję rankingu Gospodarny Samorząd 2017.

Pomysłodawcy konkursu kierowali się głównie zagadnieniami związanymi z gospodarnością samorządu w tym m.in. poniesionymi wydatkami na infrastrukturę, promocję czy posiadaniem strategii rozwoju gminy.

W kategorii „Przedsiębiorczy Samorząd” Gmina Lniano zajęła 37 miejsce spośród zgłoszonych do rankingu gmin wiejskich. W zakresie wartości umów o dofinansowanie unijne w przeliczeniu w złotych na jednego mieszkańca Gmina uplasowała się na wysokim 16 miejscu.

W ramach rankingu wyróżniono również samorządy w kategorii „Obywatelski Samorząd", gdzie Gmina Lniano zajęła 12 miejsce spośród gmin wiejskich zgłoszonych do konkursu. Sugerowano się przede wszystkim rodzajami oraz ilością spraw jakie petent może załatwić w urzędzie za pośrednictwem internetu, bezpłatnym dostępem do internetu, dostosowaniem strony dla osób niedowidzących czy dysponowaniem SMS–owym systemem informacji/ ostrzeżeń.

Cieszymy się, że nasza Gmina staje się nowocześniejsza i przyjazna obywatelowi.