Trwają prace związane z położeniem kostki betonowej przed remizą OSP Lniano.

Obecnie teren jest utwardzany. Planowane jest położenie 253 m2 kostki o grubości 8mm na podsypce cementowo-piaskowej .

Wartość inwestycji 34 230, 19 zł .