Wydanie zezwolenia na sprzedaz napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spozycia w miejscu sprzedazy

 

Niezbedne dokumenty:
 

  • wypelniony wniosek ( pobierz formularz ),
  • zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiebiorców
  • dokument potwierdzajacy tytul prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiacego punkt sprzedazy napojów alkoholowych
  • pisemna zgode wlasciciela, uzytkownika, zarzadcy lub administratora budynku, jezeli punkt sprzedazy bedzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzje wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzajaca spelnianie warunków sanitarnych przez punkt sprzedazy,
  • zgode organów wojskowych w przypadku, gdy sprzedaz i podawanie napojów alkoholowych odbywac sie bedzie w miejscach znajdujacych sie pod zarzadem wojskowym.
Czas realizacji:

miesiac od chwili zlozenia wszystkich dokumentów

Miejsce zlozenia dokumentów:

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami nalezy zlozyc w Urzedzie Gminy, pokój nr 10 (I pietro).

  Grażyna Śląska

inspektor ds. gospodarki odpadami


Oplaty:
 

1. Podstawowa opłata roczna za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

-   525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;

-  525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);

-   2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

2. Podstawowa opłata, o której mowa w pkt. 1 dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą w tym zakresie.

3. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

4. Opłatę, o której mowa w pkt. 1, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła wynosi:

-  37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

- 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

-  77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

5. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości, o których mowa w ust. 4, wnoszą opłatę w wysokości określonej w pkt. 1.

6. Opłata, o której mowa w pkt. 1, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

7. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty, o których mowa w pkt. 1-4, dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

8. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

9. Zezwolenia, o których mowa w art. 18, 181oraz 184, nie podlegają opłacie skarbowej.