Drukuj

 

 

Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów/zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Wypełniony zgodnie z formularzem:

 

 

        lub

 Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lnianie, w sekretariacie - pokój nr 1 lub bezpośrednio u pracownika - pokój nr 2 (parter) albo za pośrednictwem poczty.

Osoba odpowiedzialna: Adam Giczela – podinspektor ds. leśnictwa UG Lniano

Tel. 52-3323756, kom. 516151154


Oplata skarbowa:

brak opłaty”