Gmina Lniano w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Świeciu prowadzi
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Szczegółowe dane określające katalog osób uprawnionych do bezpłatnych porad oraz zakres
porad tutaj