Przyznawanie dodatków mieszkaniowych


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z pózn. zm.)
  • Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817)


Wymagane dokumenty:

  • druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego (pobierz formularz)
  • zaswiadczenia o dochodach brutto pomniejszone o koszty uzyskania i skladke ZUS z trzech ostatnich miesiecy (nie liczac miesiaca, w którym sklada sie wniosek) (pobierz formularz)
  • w przypadku osób bezrobotnych wymagane jest zaswiadczenie z Powiatowego Urzedu Pracy w SwieciuMiejsce zlozenia dokumentów:

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami nalezy zlozyc w Urzedzie Gminy, pokój nr 10 (I pietro).

Podinspektor ds. gospodarki gruntami i lokalami - zasobami mienia komunalnego
- Maria Gzella

Oplata:

brak oplat

Inne informacje:

  • zaswiadczenia o dochodach zgodnie, z którymi wypelniany jest wniosek nalezy przechowywac- przez okres 3 lat
  • wypelniony wniosek nalezy potwierdzic- u zarzadcy budynku
  • dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres szesciu miesiecy