Pobierz druki wniosków:

 

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasilku rodzinnego oraz dodatków do zasilku rodzinnego 

2. Zaswiadczenia o dochodzie podlegajacym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych

3. Oswiadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej dzialalnosci osób rozliczajacych sie na podstawie przepisów o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne

4. Oswiadczenie o dochodzie niepodlegajacym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

5.Wniosek o ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego

6.Wniosek o ustalenie prawa do swiadczenia pielegnacyjnego

7.Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytulu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywaly do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie swiadczenie z Funduszu Alimentacyjnego