Gmina Lniano jest typowo rolnicza, niewielka gmina wiejska połżona w zachodniej czci powiatu świeckiego. Zajmuje obszar 88,53 km2, i liczy ok. 4.200 mieszkanców, zamieszkałych w 11 solectwach. Użytki rolne zajmuja 61%, a lasy 27% po­wierzchni. Na terenie gminy znajduje sie 11 jezior. Przyrodnicze obszary prawnie chronione zajmuja az 22% powierzchni gminy, Poza rolnictwem, rozwija sie dzialalność gospodarcza w zakresie usług i drobnej wytwórczości oraz przetwórstwa płodów rolnych. Na terenie gminy istnieje ok. 200 podmiotów gospodarczych i 550 indywidualnych gospodarstw rolnych. W okoli­cach Lniana przebiega zatarta już granica pomiedzy Kociewiem a Ziemią Borowiacką. Pier­wsze wzmianki historyczne o miejscowosci Lniano pochodza z 1414 r., a o wsi Bładzim z 1400 r. Istniejace firmy rozwijaja przemysł rolno-spożywczy o zasiegu ogólnopolskim. Do liczacych sie należa Zaklady Miesne ,,Warter Foods" w Lnianie, ubojnie zwierzat, wytwórnia koncentratów paszo­wych, tartak i stolarnie.