Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej

skrzynka ePuap: /GOPSlniano/SkrytkaESP


Celem dzialania Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej jest rozpoznawanie potrzeb mieszkanców i ich zaspokajanie ze srodków otrzymanych z budzetu panstwa oraz srodków wlasnych gminy. Szczególna opieka pracownicy osrodka otaczaja ludzi w podeszlym wieku, schorowanych, samotnych, rodziny wielodzietne i samotne matki.

Swiadczenia rodzinne

Z dniem 1 maja 2004 roku weszla w zycie ustawa o swiadczeniach rodzinnych, uchwalona przez Sejm RP 28 listopada 2003 roku. Z ta data zaczal obowiazywac nowy, odmienny od dotychczasowego, a takze odrebny od systemu pomocy spolecznej - system swiadczen rodzinnych.

Gmina Lniano przyznaje wszystkie przyslugujace danej rodzinie swiadczenia rodzinne, jesli wnioskodawca jest osoba, do której odnosi sie co najmniej jeden z nizej wymienionych punktów:

 • ubiega sie o swiadczenie pielegnacyjne,
 • ubiega sie o dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu:
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub
 • samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych lub
 • samotnego wychowywania dziecka,
 • jest osoba bezrobotna,
 • pobiera zasilek przedemerytalny lub swiadczenie przedemerytalne,
 • do 30.IV. 2004 r. pobierala zasilek rodzinny lub zasilek pielegnacyjny z osrodków pomocy spolecznej,
 • jest zatrudniona lub wykonuje prace na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniajacego w dniu 31.III.2004 r. nie wiecej niz 4 pracowników,
 • pobiera za okres po ustaniu zatrudnienia zasilki z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa,
 • jest poslem, senatorem, ma ustalone po 30.IV.2004 r. prawo do emerytury lub renty z tytulu niezdolnosci do pracy, renty rodzinnej, socjalnej lub uposazenia rodzinnego