Solectwo Lubodziez znajduje sie w pólnocnej czesci woj. Kujawsko - Pomorskiego, w powiecie swieckim, w gminie Lniano. Solectwo Lubodziez zajmuje powierzchnie 745,0290 ha, a zamieszkuje je 114 osób.

Historia


Gwarowo: Lubodzisz, do Lubodziza, lubodzirski.

Zapisy historyczne: Lubodzisz 1328, Lubodzis, Luboczin 1360, Labodzys 1430, Lubosches 1434, Lubsze, Lubedzisch 1476, Lubodzierski 1521, Lobodzyesch, Lubodzyesk 1526, Lubodziessh 1534, z Liubodzieziem 1565, Lubobodzieszu, Wentzeslaus de Ubodziesz 1570, Lubodzisz 1583, Ubodziesz 1597/8, we wsi Lubodziezu 1669, Ubodziesz 1682, Lubsee oder Lubodzies ok. 1790, Lubodziez niem. Lubsee 1879, 1920, 1927.
Miejscowosc Lubodziez jest wsia typowo osadnicza o zabudowie z poczatku XX wieku, charakteryzujaca sie wykorzystaniem materialów ceramicznych. Solectwo Lubodziez jest najmniejszym solectwem w gminie Lniano, polozonym nad jeziorem Lubodziez o powierzchni 40 ha.

 

Sołtys: Anna Nowak