Informator z mapą gminy Lniano

Prezentujemy Państwu informator z mapą gminy Lniano. Publikacja zawiera mapę gminy, plan miejscowości Lniano a także obszerne informacje o położeniu, rys historyczny, środowisko przyrodnicze, turystyka, kultura, sport, baza noclegowa i gastronomiczna, baza rekreacyjno-sportowa. W publikacji reklamują się lokalne przedsiębiorstwa.

 

O gminie

 

Gmina Lniano jest typowo rolnicza, niewielka gmina wiejska połżona w zachodniej części powiatu świeckiego. Zajmuje obszar 88,53 km2, i liczy ok. 4.200 mieszkańców, zamieszkałych w 11 sołectwach. Użytki rolne zajmują 61%, a lasy 27% po­wierzchni. Na terenie gminy znajduje się 11 jezior. Przyrodnicze obszary prawnie chronione zajmują aż 22% powierzchni gminy, Poza rolnictwem, rozwija się działalność gospodarcza w zakresie usług i drobnej wytwórczości oraz przetwórstwa płodów rolnych.


Na terenie gminy istnieje ok. 200 podmiotów gospodarczych i 550 indywidualnych gospodarstw rolnych. W okoli­cach Lniana przebiega zatarta już granica pomiędzy Kociewiem a Ziemią Borowiacką. Pier­wsze wzmianki historyczne o miejscowości Lniano pochodzą z 1414 r., a o wsi Błądzim z 1400 r. Istniejące firmy rozwijają przemysł rolno-spożywczy o zasięgu ogólnopolskim. Do liczących się należą Zakłady Mięsne ,,Warter Foods" w Lnianie, ubojnie zwierząt, wytwórnia koncentratów paszo­wych, tartak i stolarnie.
 

zapraszamy do pobierania publikacji w plikach pdf. poniżej artykułu