Urząd Gminy w Lnianie informuje, że w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13 – tej w sali narad urzędu odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Lniano

 

 

 

Porządek obrad XIII sesji

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zapoznanie z porządkiem sesji.

3.      Przyjęcie protokołów z XI i XII sesji.

4.      Ocena zasobów pomocy społecznej:

a)      wprowadzenie,

b)      opinia komisji,

c)      dyskusja,

d)     podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.

5.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 roku.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lniano.

b)      zmian w budżecie Gminy Lniano na 2016 rok,

c)      zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie pn.„Rozbudowa drogi gminnej Nr 030408C Jędrzejewo-Dąbrowa w miejscowości Ostrowite- Etap 2”.

7.      Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy.

8.      Informacja z działalności Wójta w okresie między sesjami.

9.      Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji.

10.  Zgłaszanie interpelacji.

11.  Wolne wnioski.

12.  Zakończenie sesji.