Urząd Gminy w Lnianie informuje, że w dniu 23 maja 2016 roku w sali narad urzędu o godz. 13 30

odbędzie się XIV pozaplanowa sesja Rady Gminy Lniano

Porządek XIV sesji Rady Gminy Lniano.

 

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zapoznanie z porządkiem.

3.      Przyjęcie protokołu z XIII sesji.

4.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie gminy na 2016 rok,

b)      zmiany „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata  2016 – 2024,

c)      wykazu dróg gminnych przeznaczonych do budowy i modernizacji,

d)     ustalenia zasad pobierania diet dla radnych, przewodniczącego Rady Gminy, wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczących stałych komisji Rady.

5.      Wolne wnioski.

6.      Zakończenie sesji.