Gmina Lniano otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej

z budżetu państwa w ramach Resortowego programu rozwoju

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2021.

Dotacja w wysokości 275 117,60 zł jest przeznaczona na tworzenie

nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 z terenu Gminy Lniano,

zadanie pn.: „Żłobek w trakcie tworzenia, ul. Szkolna 2, 86-141 Lniano”

Celem przedmiotowego zadania jest upowszechnienie opieki nad dziećmi w wieku

do lat 3 oraz ułatwienie dostępu do tego rodzaju opieki na terenie Gminy Lniano.

 

 

 Inwestycja dofinansowana ze środków funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa przedszkola wraz z przebudową infrastruktury technicznej i wyposażeniem w miejscowości Lniano„ przy ul. Szkolnej 2 w Lnianie.
Na realizację niniejszej inwestycji Gmina Lniano otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa.