Imię i nazwisko radnego

Termin dyżuru

Godziny pełnienia dyżuru

Miejsce

Mariusz Puchowski- przewodniczący Rady Gminy

 

Każdy poniedziałek

 

1200  - 1300

Urząd Gminy

w Lnianie

– sala USC

Agnieszka Jasińska- Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

- - -

Marek Chmielewski

 21.03.2018   (środa) 

 1000 - 1100

Urząd Gminy 
w Lnianie

sala USC

 

Włodzimierz Mrozik

Każdego ostatniego dnia miesiąca

1200 - 1500

Świetlica wiejska

w Mukrzu

Tomasz Bagiński

10 -tego dnia każdego miesiąca

1700 -1800

1900 - 2000

Świetlica w Siemkowie

Świetlica w Lubodzieżu

Sebastian Nowiński

 

 

 

Irena Jędryczka

Pierwsza środa miesiąca

1300 -1500

Urząd Gminy w Lnianie – sala USC

Władysław Behrendt

Każdy pierwszy wtorek kwartału

1800 - 2000

Świetlica wiejska Ostrowite

Władysław Szabelski


25.06.2018 .

08.08.2018 .

27.09.2018 

1800 - 1900

Świetlica wiejska

w Wętfiu

Karolina Kłopotek - Bagniewska

Każdy pierwszy poniedziałek kwartału

1800 - 2000

Świetlica wiejska w Brzemionach

Jadwiga Janiec

Każdy pierwszy poniedziałek kwartału

1800 - 2000

Świetlica wiejska w Brzemionach

Marek Kutowski

11 05 2017 r.

 

1300 - 1400

Sala USC Urząd Gminy Lniano

Grażyna Wróbel

Każdego 10 dnia miesiąca

1800-2000

Świetlica wiejska w Jeziorkach

Paweł Felczykowski

Pierwsza środa kwartału

1800- 2000

Świetlica wiejska w Błądzimiu

Michał Babiński

Pierwsza środa kwartału

1800-2000

Świetlica wiejska w Błądzimiu