Urząd Gminy Lniano wyposażony jest w schodołaz, napędzane bateriami urządzenie,

które pozwala bezpiecznie przewieźć niepełnosprawnego po każdych schodach w budynku urzędu .

Poruszająca się na wózku osoba, która chce skorzystać ze schodołazu, musi jedynie wezwać pracownika Urzędu.

Dzwonek do wezwania pracownika znajduje się przy schodach wejściowych.

 

 

Na mocy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się zwana dalej „osobą uprawnioną” ma prawo do:

Załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

Zgodnie z zapisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Ponadto Urząd umożliwia dostęp do środków wspierających komunikowanie się (kontakt poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów).

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

MILCZĄCY PRZEWODNIK - SPRAWY URZĘDOWE

MILCZĄCY PRZEWODNIK - POMOC SPOŁECZNA