Numery telefonów

Sekretariat 52 33 23 002
Faks 52 33 23 203
Wójt Gminy 52 33 23 740
Sekretarz Gminy 52 33 23 748
USC, Obrona cywilna i sprawy wojskowe i informatyka 52 33 23 752
Księgowość oświaty, Księgowość GOPS, Płace  52 33 23 753
Budownictwo, drogi, leśnictwo i gospodarka komunalna 52 33 23 756

Rolnictwo, ochrona środowiska, Gospodarka ściekowa i zamówienia publiczne

52 33 23 757
Kasa 52 33 23 758
Księgowość podatkowa 52 33 23 759
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lnianie   52 33 23 760
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 52 33 23 761

Zezwolenia na sprzedaż alkoholu, gospodarka odpadami  i  gruntami, stypendia szkolne   

52 33 23 762
Gminna  Biblioteka Publiczna 52 33 23 763
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 52 33 23 764
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 52 33 23 765
Skarbnik Gminy 52 33 23 766
Obsługa Rady Gminy, kultury i sportu   52 33 23 767


Spis telefonów : plik do pobrania (127kB) pdf