Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Urzędu Gminy Lniano
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lniano - http://www.bip.lniano.pl/
  • udostępniona w serwisie internetowym Gminy Lniano https://lniano.pl/
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
 Warunki ponownego wykorzystywania informacji udostępnianych w stronie https://lniano.pl/ Urzędu Gminy Lniano
Jeśli dla danej informacji udostępnionej  na https://lniano.pl/  nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania lub nie zawarto w danym zakresie umowy
o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:


- poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
- udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
- informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.