Skład Rady Gminy Lniano kadencja 2018-2023

 1.  Bagiński Tomasz - przewodniczący komisji gospodarczej
 2.  Budek Bogdan
 3.  Drewka Maria
 4.  Felczykowski Paweł
 5.  Gackowski Zygfryd
 6.  Gzella Maria  - wiceprzewodnicząca Rady Gminy

 7. Jędryczka Irena  - przewodnicząca Rady Gminy
 8.  Kłopotek-Bagniewska Karolina - przewodnicząca komisji społecznej
 9.  Kutowski Marek
10. Lahuta Katarzyna
11. Lis-Skibowska Hanna - przewodnicząca komisji rewizyjnej

12. Partyka Sylwia  - wiceprzewodnicząca Rady Gminy
13. Pilarski Rafał
14. Przysiężnik Sabina - przewodnicząca komisji skarg, wniosków i petycji
15. Umlauf Waldemar

Obsługa Rady Gminy

Mariola Zdziarska tel. 52 33 23 767